Bittskinne

En bittskinne er en ortopedisk plate i hard plast som er avtagbar. En bittskinne brukes i de situasjoner hvor kjeveleddets skive er ute av riktig posisjon. En bittskinne benyttes også for å redusere snorking.

En bittskinne sitter enten på tennene i under- eller overkjeven. En bittskinne dekker alle tennene i den kjeven den er plassert i. Tennene i motsatt kjeve har kontakt mot bittskinnen. Denne ortopediske platen (bittskinnen) plasserer leddhodet i kjeveleddene i en forhåndsbestemt behandlingsposisjon når tennene er i kontakt mot bittskinnen.

Det er denne forhåndsbestemte posisjonen som velges for hver enkelt pasient som er viktig i behandlingen av pasienter med kjeveleddsyndrom.. Den valgte behandlingsposisjonen skal gi stabilitet i kjeveleddene og avlaste feilbelastning av tyggemuskulatur. I tillegg skal en bittskinne hjelpe til med å opprette en normal muskelfunksjon og redusere smerte.

En riktig utformet bittskinne vil ved kontinuerlig bruk løse opp muskelspenninger og redusere smerten i muskler og ledd. Behandling med bittskinne gir ingen permanent helbredelse for plagene. I det øyeblikket man reduserer, eller slutter å bruke bittskinnen vil tennene igjen kommer i kontakt med hverandre.

Behandling med bittskinne gjør ikke noe med de underliggende årsaksforhold til plagene, som for eksemple ustabile bittforhold. Behandling av årsaksforholdene krever en helt annen type behandling.

Behandling med bittskinne har den fordel at det er en reversibel form for terapi. Forholdene før behandlingen kan lett gjenskapes ved at man slutter å bruke bittskinnen.

Er man usikker på den endelige diagnose eller terapiform er bruk av en bittskinne fornuftig. Først for å etablere en stabil kjeveleddsposisjon, samt å få tyggemusklaturen til å fungere uten å være overbelastet.

Det finnes flere typer bittskinner man kan benytte i arbeidet med å komme frem til en endelig diagnose.

TIMEBESTILLING