Trekking av tenner

Dersom du ønsker, og dersom visdomstenner plager deg trekkes visdomstennene. Andre grunner for tanntrekking kan være tannråte, infeksjon, knekt tann eller på grunn av for lite plass og at man skal ha regulering. Tanntrekking er ofte siste løsning, og vi anbefaler å beholde sine egne tenner så lenge det går å behandle. Tanntrekking gjøres under lokal bedøvelse, og utføres helt smertefritt. Noen ganger må en tann opereres ut, og da kan det være noe av kjevebenet må fjernes, og at man må dele tannen for å få den ut.

Før tanntrekking ønsker vi oppdaterte helseopplysninger. Vennligst gi beskjed om evt bruk av medisiner, sykdommer, allergier, unormal blødningstendens, tidligere problemer med tanntrekking, graviditet eller angst for tannbehandling.

Etter tanntrekking anbefaler vi:

  • å bite på en steril kompress i 20-30min
  • ta en smertestillende tablett før bedøvelsen går ut
  • vent minst 2-3 timer med å spise og drikke
  • unngå harde anstrengelser de første dagene
  • unngå røyking samme dag
  • la såret få være mest mulig i ro, unngå kraftig skylling av munnen
  • du kan skylle med corsodyl morgen og kveld i en ukes tid etter tanntrekking dersom det har vært en operasjon og få tannen ut

Normale forhold etter å ha operert ut tannen er:
Blødning: Det er normalt at det blør lett fra såret det første døgnet. Ikke skyll med vann, men legg på en steril kompress i ca. 20-30 minutter. Ved kraftig blødning, eller blødning som vedvarer mer enn et døgn ta kontakt.
Hevelse og blåmerke: Hevelse etter operasjoner er vanlig. Hevelsen forsvinner vanligvis i løpet av en uke. Det er heller ikke uvanlig med blåmerker på huden over operasjonsområdet. Ta kontakt dersom du er bekymret, eller du føler hevelsen blir større etter noen dager.
Smerter: Etter bedøvelsen går ut vil man kunne forvente en del. Normalt avtar disse gradvis i løpet av de første to døgnene etter inngrepet. Noen få vil oppleve at smerter etter operasjoner i munnen er verst etter 2-3 døgn, og at disse vedvarer 1 uke eller lengre. Dersom smertene varer i mer enn 1 uke, anbefales det at man tar kontakt. Bruk smertestillende medikamenter som anbefalt. Legg gjerne et kaldt omslag/ispose på kinnet de første timene etter operasjonen. Unngå is direkte på huden.
Gapebesvær: Det kan oppstå en viss stivhet i tyggemuskulaturen, som gjør det vanskelig å åpne munnen helt. Dette gir seg normalt etter 1-2 uker. Tøying/gapetrening kan forsøkes, men dersom gapebesværet vedvarer utover denne tid bør kontroll/tilsyn hos behandler/kyndig personell utføres.
Ta kontakt med oss på tlf 370 22 824 dersom du er bekymret, har feber, eller smertene øker etter 2 dager.

TIMEBESTILLING